Boka om NFH, FTFI og NFFR

Dette er ei bok som i noen grad handler om forhistorien til Norges fiskerihøgskole (1945-72). Den handler også om tautrekkingen mellom miljøene i Bergen, Trondheim og Tromsø utover på 1970-tallet, spesielt om lokaliseringsspørsmål: Skulle Norges fiskerihøgskole plasseres på Vestlandet, i Trøndelag eller i Nord-Norge? Boka har også med tilsvarende sør-nord-stoff i kapitlet om Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt og Norges fiskeriforskningsråd.
  • Det første kapitlet handler om den meget lange forhistorien til NFH. Den startet ca. 1945 uten at det ble noen realisme i planene før på slutten av 1960-tallet.
  • Det andre kapitlet handler om etableringen av FTFI og NFFR på begynnelsen av 1970-tallet. En del av de opplysningene som kommer fram her, hører kanskje til de mest interessante – og i alle fall til de mest problematiske i boka. Kapitlet avsluttes med en del informasjon om integreringen av FTFI i det nyetablerte konsernet NOFIMA, som har til formål samordne den blågrønne instituttforskningen i Norge. Skrivingen av denne avslutningen ble hemmet av at NOFIMAs styre ikke ville gi forfatteren informasjon om virksomheten i NOFIMAs styre.
  • I det tredje kapitlet belyses de interne utbyggingsspørsmål i Tromsø fra slutten av 1960-tallet, spesielt utbyggingen av fiskerifagene og utformingen av studieplanene i fiskerifag.
  • Det fjerde kapitlet handler om hvordan virksomheten i paraplyorganisasjonen NFH skulle være en periode framover fra 1972.
  • Det femte kapitlet handler om den aller første tiden i FTFI og NFFR.
  • I det sjette kapitlet finnes en oppsummering, samt en beskrivelse av noen få av hendelsene på 1980- og 1990-tallet, spesielt de økonomiske forhold for fiskerifagene og den stadige dragkampen mellom flerfaglige og disiplinære studier.
  • Selv om mye av virksomheten på 1980- og 1990-tallet er nokså kortfattet behandlet, er det tatt med et forholdsvis detaljert appendiks om fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. I motsetning til resten av boka, er dette i noen grad et debattkapittel der forfatteren ikke regner med at alle deler hans synspunkter. NFH hefter naturligvis ikke for forfatterens meninger.

Boka har med mye billedstoff, også fra 1980- og 1990-tallet (og seinere). Dette kompenserer i noen grad for at behandlingen av denne perioden er noe knapp.

Boka koster kr. 200,- (pluss porto), og kan bestilles på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen - se høyremenyen for mer detaljert informasjon om bestillingsprosedyren.

 
%0