Litt om Odd Handegård

Født og oppvokst i Odda. Utdannet ved Universitetet i Oslo (statsvitenskap) våren 1967. Arbeidet i Oslo noen år, og ble ansatt ved Universitetet i Tromsø høsten 1971 - et år før universitetet åpnet. Jeg var det meste av tiden knyttet til fiskerifagene - fra 1985 som direktør ved Norges fiskerihøgskole. NFH ble inkorporert som en avdeling ved Universitetet i Tromsø fra og med 1988. Pensjonist fra årsskiftet 2002/2003, men jeg jobbet med andre oppgaver ved NFH ennå noen år til jeg var godt over 70. - Jeg har i hele mitt voksne liv deltatt i aktiviteter som verken har med jobb eller bokskriving å gjøre. Det gjelder både politikk (særlig på 1960- og 1970-tallet), og arbeid i frivillige organisasjoner, særlig innen idrett, osv.
Begrunnelsen for å skrive/redigere de seks bøkene som det finnes informasjon om på disse nettsidene, finnes stort sett i forordene til de ulike bøker. Et felles trekk for alle, er at de er nært knyttet til mitt tidligere arbeid eller til hobbyvirksomhet - det gjelder forsåvidt i noen grad også den samlingen av korte avisartikler som jeg for det meste har skrevet etter at jeg ble pensjonist.
To av bøkene kunne vel ha vært utgitt på et eksisterende forlag. Når det ikke skjedde, har det sammenheng med at de forlagene jeg hadde kontakt med, ønsket å lage layouten for bøkene etter forlagenes egne maler - kanskje var det slik at de heller ikke syntes noe særlig om mine forslag til grafiske løsninger. Men den måten jeg produserte bøkene på, gjorde det vanskelig å skille skrivearbeid og layoutarbeid. Jeg lagde derfor selv trykkeklare manus - og da var det bare å sende produktet - i form av ei pdf-fil til trykkeriet. Dette er også bakgrunnen for at jeg opprettet et enkeltmannsfirma - som vel må være landets aller minste forlag.
 
%0