Vår felles slektshistorie (CD) Oppdatert 2016

Målgruppen for denne CDen er slektsforskere som har arbeidet seg gjennom den informasjon som finnes i offentlige registre og lokale bygdebøker, altstå bakover til ca. 1600-tallet. CDen er verken beregnet på rene nybegynnere eller på garvede slektsforskere med lang fartstid. Den inneholder en litt uvanlig slektshistorie ettersom den slutter der andre slektshistorier starter. Den dekker tidsrommet 1170-ca. 1650 og handler om mange av de vestlandsslekter som det finnes kildemateriale om i middelalderen (Galtung, Losna, Slede Dall, Orm, Benkestokk, Kruckow, Smør, Aspa, Aga, Torsnes, Sandven, Brattabø, Rike-Torstein m.m). Hovedformålet med boka er å gi en mest mulig korrekt framstilling av gamle slektsforhold.    Les mer...


 

Boka om NFH, FTFI og NFFR

Denne boka handler dels om forhistorien til Norges fiskerihøgskole, Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt og Norges fiskeriforskningsråd (1945-72) og dels om en del av de spørsmål som var aktuelle på 70-tallet, bl.a. tautrekkingen mellom miljøene i Bergen, Trondheim og Tromsø. Mye av diskusjonen i boka av interne spørsmål er rettet mot samspillet mellom disiplinære og flerfaglige studier. Virksomheten på 1980- og 1990-tallet er nokså kortfattet behandlet, men et forholdsvis detaljert appendiks om fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø er med.   Les mer...

 

Korte artikler om politikk (Nettversjon)

Dette er en samling av korte avisartikler skrevet i tidsrommet 2003-2011. Det er en ganske stor spredning i temavalg, men to hovedområder har likevel vært viktigere enn de andre. Det gjelder for det første en rekke artikler om energi, vannkraft og miljøpolitikk og for det andre en del artikler om «blågrønn» forskning (nord-sør-problematikk). Også artikler om politisk overvåkning, universitetspolitikk og innvandring er med.  Last ned...


 

Hardanger-aner for Mette-Marit (CD)

Med utgangspunkt i Lars H. Torpes «Ættarbok for Kvam etc.» er fjerdeparten av anene til Mette-Marit forsøkt dokumentert. Mette-Marits mormor var fra Kvam i Hardanger (fra gården Fosso) – de fleste av hennes aner på mormoras side er også fra Kvam og nabokommunene. Jeg har supplert opplysningene i ættarboka, med opplysninger hentet fra «Vår felles slektshistorie». Les mer...


 

En drabantby blir til (Kroken-rapporten)

Drabantbyen Kroken utenfor Tromsø, ble bygd ut fra 1969 og utover de nærmeste årene på 1970-tallet. Boka handler om de første innflytternes strev for å få til en gunstigst mulig utvikling i bydelen, særlig når det gjaldt skoler, barnehager, fritidsaktiviteter, idrett, videre boligbygging - ikke minst «høyblokk-saken» m.m. På mange områder viste det seg at resultatet ble forbausende bra. Les mer...


 

Administrasjon og klienter (Nettversjon)

Her er min hovedoppgave fra slutten av 1960-tallet (magistergrad). Det er en kombinert dokumentanalyse og en intervjuundersøkelse. Ansatte i norsk fiskeriadministrasjon og representanter for fiskerne i Nord-Norge, ble intervjuet om kontroversielle fiskeripolitiske spørsmål.  Last ned...

 

 
%0